Beleidsinstrument om te voorzien in de behoefte aan schoolplaatsen binnen het verplicht onderwijs van de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 19 april 2019

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de schoolplaatsen worden beheerd en meer specifiek hoe er gebruik wordt gemaakt van het beleidsinstrument dat in het leven werd geroepen om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige behoefte aan schoolplaatsen in het verplichte onderwijs van de Franse Gemeenschap.

Beleidsinstrument om te voorzien in de behoefte aan schoolplaatsen binnen het verplicht onderwijs van de Franse Gemeenschap
Documents