Beleid voor de preventie en bestrijding van verslavingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

algemene vergadering van 20 september 2023

Het Rekenhof onderzocht het overheidsbeleid voor de preventie en bestrijding van verslavingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat de volgende aspecten betreft: de identificatie van de behoeften, de bepaling van de doelstellingen, de performantie van de aansturing, de coördinatie, de wettelijkheid en de regelmatigheid van de toekenning en vereffening van de subsidies voor de jaren 2019 en 2020. Rekening houdend met het overheidsbeleidsdomein voor de preventie en bestrijding van verslavingen heeft het Rekenhof drie actoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geauditeerd, namelijk Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Beleid voor de preventie en bestrijding van verslavingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Documents