Beleid inzake het voorschrijven en afleveren van antibiotica

algemene vergadering van 7 december 2022

In zijn rapport aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof het beleid inzake het voorschrijven en afleveren van antibiotica voor menselijk gebruik, omdat België nog altijd één van de grootste verbruikers van antibiotica is in Europa. Maar hoe meer antibiotica er worden gebruikt, hoe resistenter bacteriën worden tegen de werking van die geneesmiddelen. In ons land ligt die resistentie elk jaar aan de basis van honderden doden. Het Rekenhof stelt vast dat het beleid vooralsnog niet doeltreffend is om het antibioticagebruik te beperken. Daarom beveelt het de federale instellingen aan acties te ondernemen die al hebben bewezen nuttig te zijn om de kwaliteit van de voorschriften te verbeteren en om de hoeveelheid antibiotica te verminderen die nodeloos wordt afgeleverd in de apotheken.