Beleid inzake de plaatsing van jongeren in overheidsinstellingen voor jeugdbescherming

Franse kamer van 25 februari 2020

Het Rekenhof heeft onderzoek gedaan naar het beleid inzake de plaatsing van jongeren in overheidsinstellingen voor jeugdbescherming (IPPJ) van de Franse Gemeenschap. De opvangcapaciteit van die instellingen is historisch gegroeid, en is dus niet het resultaat van een evaluatie van de behoeften in de sector. Er wordt niet tegemoetgekomen aan alle vragen om plaatsing door magistraten. De kosten van zo’n plaatsing worden niet gemonitord en hoewel de werkingskosten van de instellingen voor het grootste deel uit personeelsuitgaven bestaan, is er geen enkele reglementaire norm die de omvang van het personeelsbestand bepaalt. Tot slot wordt vooralsnog weinig onderzoek gedaan naar de mate waarin de instellingen bijdragen tot de scholing en de herinschakeling van jongeren in het gezin, in het beroepsleven en in de maatschappij.

Beleid inzake de plaatsing van jongeren in overheidsinstellingen voor jeugdbescherming
Documents