Beheer van het Waals toerismebeleid door het Commissariaat-generaal voor toerisme

Franse kamer van 14 oktober 2020

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe het Commissariaat-generaal voor toerisme (CGT) het Waalse toerismebeleid beheert. De audit werd opgebouwd rond twee thema’s: de Waalse strategie inzake toerismebeleid en de manier waarop zich dat vertaalt in erkenningen en subsidiëringen.

Beheer van het Waals toerismebeleid door het Commissariaat-generaal voor toerisme
Documents