Beheer van de vastgoedbehoeften van de Staat door de Regie der Gebouwen

algemene vergadering van 10 december 2014

De Regie der Gebouwen beheert sinds 1971 de vastgoedbehoeften van de Staat. In 2006 heeft de wetgever de Regie voorzien van een directiecomité en de grote lijnen uitgezet voor een nieuwe werking. Zo moest de Regie een interne controle en een interne audit organiseren en werk maken van een meerjarenplanning van de vastgoedbehoeften van de klanten. De implementatie van die nieuwe organisatie is niet voltooid. Zo wordt de Regie nog altijd aangestuurd op basis van het managementplan 2009-2011. Dat plan werd bijgewerkt noch vervangen, hoewel de regelgeving bepaalt dat het jaarlijks moet worden aangepast.

Beheer van de vastgoedbehoeften van de Staat door de Regie der Gebouwen
Documents