Beheer van de gezondheidsgegevens door Sciensano

algemene vergadering van 20 september 2023

Het Rekenhof onderzocht het beheer van de gezondheidsgegevens door Sciensano, onder meer tijdens de COVID-19-crisis, alsook het institutionele kader van de activiteiten van Sciensano. De aanzienlijke versnippering van de bevoegdheden op het vlak van gezondheid staat een degelijk globaal beheer van de activiteiten en financieringen van Sciensano in de weg. Het Healthdata.be-platform, dat door Scienano wordt beheerd, slaagt er slechts gedeeltelijk in de gezondheidsgegevens te centraliseren en de werklast van de gegevensleveranciers te verminderen. De activiteiten van dat platform zouden ook beter moeten worden omkaderd. De COVID-19-crisis heeft ook het belang onderstreept van een versterking en bestendiging van de infrastructuren voor screening en datacollectie, wil men de gezondheidsrisico’s onder controle houden en toekomstige dreigingen voor de volksgezondheid identificeren. Tot slot blijft de toegankelijkheid van de gezondheidsgegevens en -statistieken voor onderzoekers een belangrijk issue, dat onvoldoende aan bod komt in de wetteksten, regelgevingen en overeenkomsten ter omkadering van de inzamelingen van Sciensano. Voorts blijven er nog andere belemmeringen voor een betere toegankelijkheid van die gegevens, zoals het feit dat ze niet worden erkend als openbare statistieken.