Basisopleiding voor politie-inspecteurs

algemene vergadering van 11 mei 2022

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd over de basisopleiding voor politie-inspecteurs, die essentieel is voor de goede werking van de geïntegreerde politie. Het is van oordeel dat de Federale Politie geen homogene opleiding noch een gelijkwaardige validering van de verworven kennis in alle scholen kan waarborgen. Voorts kunnen de reglementaire kwaliteitsnormen niet worden opgevolgd bij gebrek aan een gecentraliseerd kader. Het Rekenhof stelt ook vast dat de middelen sterk verschillen van school tot school. De Federale Politie heeft bovendien geen zicht op de totale kostprijs van de opleiding per aspirant.

Basisopleiding voor politie-inspecteurs
Documenten