Baggerwerken in Vlaanderen

Nederlandse kamer van 1 maart 2016

Het Rekenhof onderzocht de onderhouds-, aanleg- en verdiepingsbaggerwerken in de maritieme toegangswegen en in de bevaarbare binnenwateren. De onderzochte baggercontracten werden in de regel gegund na mededinging. Door een onzorgvuldige voorbereiding zijn enkele opdrachten tijdens de uitvoering echter op onrechtmatige wijze aanzienlijk uitgebreid of gewijzigd. Er bestaat een tekort aan verwerkings- en stortcapaciteit voor de vervuilde baggerspecie afkomstig uit de Vlaamse binnenwateren, waardoor die baggerwerken een belangrijke achterstand hebben opgelopen. In de Antwerpse haven moet het Amoras-project dat verhelpen, maar het project kampt met enkele belangrijke tekortkomingen.

Baggerwerken in Vlaanderen
Documents