Audit van de Waalse energiecommissie

Franse kamer van 8 november 2022

Op 2 februari 2022 keurde het Waals Parlement een resolutie goed waarmee het aan het Rekenhof vroeg een auditverslag op te stellen over de Waalse energiecommissie (Cwape). Het verslag is opgebouwd rondom de vijf vragen van het Parlement.

Audit van de Waalse energiecommissie
Documents