Archeologie in het Waalse Gewest – Opvolgingsaudit

Franse kamer van 3 mei 2022

Het Rekenhof heeft een opvolgingsaudit uitgevoerd in verband met de archeologie in het Waalse Gewest. De audit focuste op twee thema’s die nader werden besproken in de initiële audit, namelijk de preventieve archeologie en de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies.

Archeologie in het Waalse Gewest – Opvolgingsaudit
Documents