Aquacultuur in Vlaanderen

Nederlandse kamer van 10 december 2013

Het Rekenhof onderzocht de aquacultuursector in Vlaanderen met als doel plausibele verklaringen aan te reiken voor de zwakke ontwikkeling van de sector. Zijn analyse van de problemen waarmee een kandidaat-ondernemer te maken krijgt, resulteerde in enkele aanbevelingen waarmee de Vlaamse overheid de ontwikkeling van aquacultuur zou kunnen faciliteren.