APETRA - Uitvoering van de taken van openbare dienst in 2007

algemene vergadering van 19 november 2008