APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2016

algemene vergadering van 30 mei 2018

Het Rekenhof stelt jaarlijks, door bemiddeling van zijn vertegenwoordiger binnen het college van revisoren, een verslag op voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat over de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst van APETRA. APETRA is verantwoordelijk voor het aanhouden en beheren van de verplichte olievoorraad. Het is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk. Dit verslag licht de activiteiten toe van APETRA in haar tiende werkingsjaar.