APETRA nv van publiek recht met sociaal oogmerk - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2022

algemene vergadering van 3 mei 2024