APETRA nv van publiek recht met sociaal oogmerk - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2021

algemene vergadering van 29 maart 2023