Afslanking van de provincies

Nederlandse kamer van 20 februari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de provincies niet meer bevoegd voor de zogenaamde persoonsgebonden bevoegdheden, namelijk welzijn, cultuur, sport en jeugd. Het Rekenhof ging na hoe de Vlaamse Regering de overdracht van die bevoegdheden naar de Vlaamse overheid en de plaatselijke besturen heeft gerealiseerd. De bestuurlijke herschikking bleek in de uitvoering complex: een uniforme benadering voor alle provincies en bevoegdheden was niet mogelijk, in het bijzonder voor de provinciale instellingen. Sommige instellingen konden uiteindelijk niet worden overgedragen. Voor de overgedragen instellingen ontvingen de provincies niet de gepaste schadeloosstelling.

Afslanking van de provincies
Documents