Actuele evoluties binnen de overheidspensioenen – Tussentijdse evaluatie

algemene vergadering van 12 februari 2014

Het Rekenhof heeft een onderzoek uitgevoerd naar een aantal belangrijke evoluties binnen de overheidspensioenen. Het onderzocht de uitvoering van de pensioenhervorming en de opvolging van het Capelo-project. Het betreft een tussentijdse evaluatie, omdat de regelgeving en een aantal belangrijke projecten nog volop in uitvoering zijn.