Activiteitenverslag over 2016 van de Nederlandse kamer aan het Vlaams Parlement

Nederlandse kamer van 23 mei 2017

Het jaarlijkse activiteitenverslag wil een totaalbeeld geven van de activiteiten van het Rekenhof ten aanzien van het Vlaams Parlement. Het wil ook een overzicht aanreiken van alle rapporten die het afgelopen jaar verschenen.