Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van de aanpassing van de begrotingen van het jaar 2023 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2024 van de Franse Gemeenschapscommissie

Franse kamer van 9 november 2023

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van de aanpassing van de begrotingen van het jaar 2023 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2024 van de Franse Gemeenschapscommissie
Documenten