32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement

Franse kamer van 28 oktober 2020

Het Rekenhof stelt in zijn 32e boek van opmerkingen voor het Waalse Parlement zijn opmerkingen voor over de algemene rekeningen 2019 van het algemeen bestuur en van de andere openbare bestuurseenheden van het Gewest. Het bespreekt eveneens kort de in de loop van het jaar uitgevoerde financiële en thematische audits.