19e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan de Duitstalige Gemeenschapsraad, Opmerkingen en documenten

algemene vergadering van 14 november 2007