180e Boek - deel IV: jaarrekening 2022 van de federale Staat

algemene vergadering van 29 november 2023

Het Rekenhof moet sinds het boekjaar 2020 de geconsolideerde rekening van de federale Staat certificeren. In het deel IV van zijn 180e Boek onderzoekt het de jaarrekening 2022. Die jaarrekening consolideert naast de jaarrekening van de diensten van het algemeen bestuur ook deze van 79 andere diensten en instellingen. Het Rekenhof slaagde er niet in de nodige controle-informatie te verkrijgen waarop het zijn oordeel over die jaarrekening kon baseren. De rekeningen bevatten net zoals vorig jaar te veel significante onzekerheden en tekortkomingen, onder meer op het vlak van de fiscale ontvangsten, de waarderingsregels voor de vaste activa en de regels om de onderlinge verrichtingen tussen de diensten en instellingen te elimineren. Het Rekenhof formuleert dus, net zoals voor de jaarrekeningen 2020 en 2021, een oordeelsonthouding. Die onthouding is het meest ongunstige oordeel dat externe certificeerders kunnen geven.