180e Boek – deel III: begrotingsbeleid van de federale overheid

algemene vergadering van 25 oktober 2023

In deel III van zijn 180e Boek brengt het Rekenhof verslag uit aan het parlement over zijn onderzoek van het begrotingsbeleid 2022 van de federale overheid. Het vergelijkt daarbij de vooropgestelde begrotingsdoelstellingen en -cijfers met de realisaties. Het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid bedraagt –3,5% van het bbp en de schuldgraad 104,3%, wat beter is dan de doelstellingen van het Europese stabiliteitsprogramma 2022-2025. Het gerealiseerde begrotingssaldo (-16,7 miljard euro) is 4,2 miljard euro beter dan geraamd, voornamelijk doordat de fiscale ontvangsten 5,2 miljard euro (4,2%) hoger waren dan geraamd omdat de nominale groei van het bbp hoger lag dan verwacht. Het Rekenhof onderzoekt ook in hoeverre de begrotings-, energie- en relanceplannen werden gerealiseerd die de regering in 2022 had beslist.