179e Boek – deel IV : Jaarrekening 2021 van de federale Staat

algemene vergadering van 10 november 2022

In zijn 179e Boek - deel IV onderzoekt het Rekenhof de jaarrekening 2021 van de federale Staat. In deze jaarrekening worden naast de diensten van het algemeen bestuur 79 andere diensten en instellingen) geconsolideerd. Omdat het geen voldoende en toereikende controle-informatie kan verkrijgen als basis voor zijn oordeel, onthoudt het Rekenhof zich, net zoals voor de jaarrekening 2020, ervan een oordeel over deze jaarrekening te formuleren. Ze bevat immers, net zoals vorig jaar, te veel significante onzekerheden en tekortkomingen, bv. op het vlak van de fiscale ontvangsten, de regels om de activa te waarderen en de regels om de onderlinge verrichtingen tussen de diensten en instellingen onderling te elimineren.