179e Boek – deel III: begrotingsbeleid van de federale overheid

algemene vergadering van 26 oktober 2022

In zijn 179e Boek – deel III brengt het Rekenhof verslag uit aan het federale parlement over zijn onderzoek van het begrotingsbeleid 2021 van de federale overheid. Het doet dat vanuit een meerjarenperspectief en in de Europese context. In het eerste hoofdstuk bespreekt het Rekenhof de uitvoering van de begroting 2021 van België als EU-lidstaat. Het gaat daarbij verder in op het vorderingensaldo en het structureel saldo van de gezamenlijke overheid (de federale overheid, de sociale zekerheid, de gemeenschappen, de gewesten en de lokale overheden), de geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen en de naleving van de Europese begrotingsverplichtingen. Hoofdstuk 2 betreft de uitvoering van de begroting 2021 van de federale overheid, en meer bepaald van het algemeen bestuur. Het bespreekt daarbij het vorderingensaldo en het structureel saldo van de federale overheid en de sociale zekerheid, de financiering van andere entiteiten, de ontvangsten en uitgaven, de aanwending van de COVID-19-provisie, de begrotingsmaatregelen die de regering in 2021 heeft beslist alsook de evolutie van de federale staatsschuld.