178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat

algemene vergadering van 27 oktober 2021

Het Rekenhof heeft zijn 178e Boek voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In dit Boek geeft het Rekenhof zijn commentaar bij het begrotingsbeleid en bij de jaarrekening 2020 van het algemeen bestuur. Het Boek bevat bovendien de resultaten van financiële en thematische onderzoeken die het Rekenhof het voorbije jaar uitgevoerd heeft.