178e Boek – deel II: Boek 2021 over de Sociale Zekerheid

algemene vergadering van 29 september 2021

Het Rekenhof heeft zijn Boek 2021 over de Sociale Zekerheid voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het onderzoekt daarin de financiële toestand van de sociale zekerheid in 2020 en rapporteert over een aantal onderzoeken naar het financieel beheer van de instellingen van de sociale zekerheid en naar de andere thema’s van de sociale zekerheid.