177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat

algemene vergadering van 28 oktober 2020

Het Rekenhof heeft zijn 177e Boek voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In dit Boek geeft het Rekenhof zijn commentaar bij het begrotingsbeleid en bij de jaarrekening 2019 van het algemeen bestuur. Het Boek bevat bovendien de resultaten van financiële en thematische onderzoeken die het Rekenhof het voorbije jaar uitgevoerd heeft.