176e Boek – deel III : algemeen bestuur van de federale Staat

algemene vergadering van 24 oktober 2019

In deel III van zijn 176e Boek geeft het Rekenhof zijn commentaar bij het begrotingsbeleid van de federale Staat en bij de jaarrekening 2018 van het algemeen bestuur. Het Boek bevat bovendien samenvattingen van financiële en thematische onderzoeken die het Rekenhof het voorbije jaar uitgevoerd heeft.