174e Boek van het Rekenhof

algemene vergadering van 31 oktober 2017

In zijn 174e Boek geeft het Rekenhof zijn commentaar bij de rekeningen van het jaar 2016. Daarnaast brengt het verslag uit over de toepassing van het boekhoudsysteem Fedcom. Het Boek bevat bovendien onderzoeken over het financiële en boekhoudkundige beheer en het humanresourcesbeheer van de Staat. Ook ging opnieuw aandacht naar de impact van de steunmaatregelen in het kader van de economische crisis op de overheidsfinanciën.