173e Boek van het Rekenhof

algemene vergadering van 17 oktober 2016

In zijn 173e Boek geeft het Rekenhof zijn commentaar bij de rekeningen van het jaar 2015. Daarnaast brengt het verslag uit over de toepassing van het boekhoudsysteem Fedcom. Het Boek bevat bovendien onderzoeken over het financiële en boekhoudkundige beheer, de overheidsopdrachten en het humanresourcesbeheer van de Staat. Ook ging opnieuw aandacht naar de impact van de steunmaatregelen in het kader van de economische crisis op de overheidsfinanciën.