172e Boek van het Rekenhof

algemene vergadering van 28 oktober 2015

In zijn 172e Boek geeft het Rekenhof zijn commentaar bij de rekeningen van het jaar 2014. Daarnaast brengt het verslag uit over de toepassing van het boekhoudsysteem Fedcom. Het Boek bevat bovendien onderzoeken over het financiële en boekhoudkundige beheer, de overheidsopdrachten en het humanresourcesbeheer van de Staat. Ook ging opnieuw aandacht naar de impact van de steunmaatregelen in het kader van de economische crisis op de overheidsfinanciën.