170e Boek van het Rekenhof

algemene vergadering van 7 oktober 2013

In het 170e Boek geeft het Rekenhof zijn commentaar bij de rekeningen van het jaar 2012. Daarnaast brengt het verslag uit over de toepassing van het boekhoudsysteem Fedcom. Het Boek bevat bovendien onderzoeken over het financiële en boekhoudkundige beheer, de interne controle en het humanresourcesbeheer van de Staat (personeelsbestand en pensioenen). Ook ging opnieuw bijzondere aandacht naar de impact van de steunmaatregelen in het kader van de economische crisis op de overheidsfinanciën.