163e Boek van opmerkingen, 18e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap

Franse kamer van 17 oktober 2006