13e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan de Duitstalige Gemeenschapsraad, Opmerkingen en documenten

algemene vergadering van 19 oktober 2001