10e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan de Duitstalige Gemeenschapsraad, Opmerkingen en documenten

algemene vergadering van 29 december 1998