Rekenhof publiceert mandatenlijsten

Zo goed als alle mandatarissen hebben in 2023 hun mandatenlijst en vermogensaangifte voor mandaten uitgeoefend in 2022 bij het Rekenhof ingediend. De positieve evolutie van 2021-2022 zet zich dus door, ook al is het resultaat iets minder goed dan in 2023. In 2023 hebben 42 aangifteplichtigen geen mandatenlijst ingediend (36 in 2022 voor de mandaten 2021). Ook het aantal dat geen vermogensaangifte indiende is licht toegenomen tot 11 (6 in 2022).

Rekenhof publiceert mandatenlijsten

De publicatie gaat over de mandaten, ambten en beroepen die in 2022 werden uitgeoefend door openbare mandatarissen en hoge ambtenaren van federale, regionale, provinciale en lokale overheidsdiensten en -instellingen en van het Europees parlement. Ook bestuurders van intercommunales, van vennootschappen of vzw’s waarop de overheid een overheersende invloed uitoefent en de door de overheid aangewezen bestuurders in private rechtspersonen, moeten hun mandaten bij het Rekenhof aangeven, op voorwaarde dat ze voor het mandaat van bestuurder vergoed worden. Sommige van deze mandatarissen moeten ook een vermogensaangifte indienen, die niet wordt gepubliceerd maar onder gesloten omslag door het Rekenhof wordt bewaard.

Het Rekenhof publiceert de mandaten met bijhorende vergoedingen (lijst 1) op rekenhof.be waar het een zoekmotor ter beschikking stelt. Het publiceert ook wie geen mandatenlijst (lijst 2) of geen vermogensaangifte (lijst 3) heeft ingediend.

integraal persbericht