High-level conferentie voor de HCI’s van de EU

High-level conferentie voor de HCI’s van de EU

In het kader van het Belgische EU-voorzitterschap organiseerde het Rekenhof op 18 juni 2024 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een high-level conferentie voor de voorzitters van de rekenkamers van de EU. 

Het ontving delegaties van rekenkamers uit 25 landen van de EU en Oekraïne, van de Europese Rekenkamer, de OESO, en de Board of Auditors van de NAVO.

Het centrale conferentiethema was veerkracht: “Resilient SAIs for Resilient Societies”. Onze maatschappij wordt steeds meer geconfronteerd met system quakes, uitdagingen die het systeem zelf kunnen dooreenschudden, zoals de klimaatopwarming of de coronapandemie. De maatschappij, maar ook rekenkamers, moeten klaar zijn om veerkrachtig op die uitdagingen te reageren. 
Veerkracht werd besproken vanuit vier invalshoeken, door in totaal veertien sprekers, hoofdzakelijk buitenlandse HCI-voorzitters en Belgische professoren:

  1. klimaatverandering, met in het bijzonder energie;
  2. digitalisering;
  3. overheidsfinanciën;
  4. democratie, met inbegrip van onafhankelijkheid van rekenkamers.

De komende dagen zal het Belgische Rekenhof een beknopt communiqué publiceren waarin de essentiële ideeën worden belicht die onder onze stakeholders moeten worden verspreid. Ook zal het de gebruikelijke besluiten en aanbevelingen die uit discussies voortvloeien, aan alle deelnemers bezorgen.