Consultancyopdrachten van de Vlaamse overheid

Publicatie eerste kwartaal van 2024

Consultancyopdrachten Vlaamse overheid

Het Rekenhof kreeg van het Vlaams Parlement de opdracht de uitgaven voor consultancyopdrachten sinds de start van de huidige legislatuur te onderzoeken. De cijfers die daarover werden gerapporteerd door de minister-president, de minister van Welzijn en de minister van Begroting vertoonden onderling grote verschillen. Het Rekenhof heeft de verklaringen van de ministers via een reconciliatie vergeleken, geanalyseerd en verklaard. Ook ging het Rekenhof op basis van een steekproef na welke plaatsingsprocedures zijn gebruikt om de opdrachten te gunnen.

Het Rekenhof zal zijn rapport in het eerste kwartaal van 2024 voorleggen aan het Vlaams Parlement.