Personeelsbesparingen in de diensten van de Vlaamse overheid

Personeelsbesparingen in de diensten van de Vlaamse overheid

Bij de start van de regeerperiode 2019-2024 legde de regering een nieuwe personeels- en budgettaire besparing op aan de diensten van de Vlaamse overheid: het aantal personeelsleden moest verminderen met 1.440 en de jaarlijkse loonkost met 75 miljoen euro. Het Vlaams Parlement vroeg het Rekenhof een onderzoek uit te voeren naar de personeelsbesparingen sinds 2019. Het Rekenhof onderzocht de onderbouwing en realisatie van de besparingen en de impact ervan op de Vlaamse overheid als dienstverlener en als werkgever.

Het Rekenhof heeft zijn rapport voorgelegd aan het Vlaams Parlement.