Afzonderlijk rapport voorgelegd aan de provincieraad