Afzonderlijk rapport voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement