Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2013 en begrotingen voor het begrotingsjaar 2014 van de Franse Gemeenschap

Franzözischsprachige kammer vom 29. November 2013