Welkom op de website van het Belgische Rekenhof

U vindt op onze website een voorstelling van de instelling. U kunt er ook de boeken en rapporten die aan de parlementen worden toegezonden raadplegen en de arresten die het Rekenhof heeft uitgesproken tegenover rekenplichtigen.

UITGELICHT

Actua
  • Het Rekenhof werft vier Nederlandstalige performantie-auditors (graad: adjunct-auditeur, masterniveau)
    Lees meer
  • Odysseusprogramma
    Publicatie derde kwartaal van 2020
    Lees meer

Recente publicaties