KB van 13.07. 2001 betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie


Artikel 1.

Het bedrag bepaald in artikel 8, 5e lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, vervangen door de wet van 3 april 1995, wordt vastgesteld op 1.250 EURO.


Art. 2.

Het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 8 van de wet van 29 oktober 1846 op de oprichting van het Rekenhof van 12 december 1995 wordt opgeheven.


Art. 3.

[…]


Art. 4.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.


Art. 5.

[…]