Vacatures


Documenten:

recrutering programmeur, ontwikkeling ( examenreglement )

recrutering programmeur, IT support ( examenreglement )Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met SELOR, twee vergelijkende examens met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van Nederlandstalige programmeurs (niveau B):

Op korte termijn zal, per examen, één programmeur worden aangeworven.

Ontwikkeling

De programmeur zal in de tweetalige (Nederlands/Frans) cel Toepassingen van de dienst informatica onder het toezicht van een informaticus-projectbeheerder en op basis van de instructies van deze projectbeheerder, meewerken aan de ontwikkeling, de aanpassing en het onderhoud van externe of interne, op maat gemaakte, informatica-applicaties, voor beheer op grote schaal.

Het takenpakket omvat de uitvoering van programmeer-, test- en documentatiewerkzaamheden.

De toepassingen worden ontwikkeld in een Windowsomgeving.

Na de implementatie is de programmeur mee verantwoordelijk voor het onderhoud van de applicaties en het verlenen van technisch advies en ondersteuning aan de gebruikers.

Voor deze functie beschikt u over een diploma van bachelor in de (toegepaste) informatica, elektronica-ICT of gelijkwaardig (zie examenreglement).

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) is hieronder beschikbaar:

( pdf ) Examenreglement


IT support

De programmeur zal in het tweetalig (Nederlands/Frans) team van PC-support belast zijn met de opvolging van alle installaties en problemen die verband houden met het gebruik van de PC’s van de personeelsleden.

Dit houdt, in samenwerking met de collega’s van het team, volgende taken in:

 • IT-support verlenen aan in eerste instantie Nederlandstalige eindgebruikers (overwegend Microsoft Windows/Office omgeving):
  • de werkpost (hardware en software) configureren aan de behoeften van de gebruiker en functietests uitvoeren;
  • een hardware of software probleem (vanop afstand) diagnosticeren;
  • de gebruiker begeleiden bij het oplossen van problemen of van op afstand de controle overnemen van het systeem;
  Bij de detectie van problemen, maakt de programmeur het onderscheid tussen geïsoleerde en structurele problemen, waarbij hij tijdig terugkoppelt en overlegt met de netwerkbeheerders of de applicatie-verantwoordelijken.
 • het onderhoud van de lopende interne programma’s voor het beheer van PC-support verzekeren (Microsoft Access / SQL Server omgeving) en nieuwe programma’s voor intern gebruik voor PC-support ontwikkelen (.NET / SQL Server omgeving);
 • specifieke software en hardware zoals de prikklok en de VOIP-telefoonomgeving beheren;
 • de intranetsite van PC-support beheren en verder uitbouwen;
 • de verantwoordelijkheid opnemen voor het administratief beheer van de hard- en software (inventaris).

Voor deze functie beschikt u over een diploma van bachelor in de (toegepaste) informatica, elektronica-ICT of gelijkwaardig (zie examenreglement).

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) is hieronder beschikbaar:

( pdf ) Examenreglement


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

De inschrijvingen werden afgesloten op 8 mei 2017.


De eerste test van beide wervingsexamens vindt plaats op zaterdag 20 mei 2017 (enig mogelijke datum).

De tweede test van het examen voor programmeur, ontwikkeling is gepland op zaterdag 17 juni 2017.

De tweede test van het examen voor programmeur, IT support is gepland op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni 2017.


Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden