Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met Selor, een vergelijkend examen met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van 4 Nederlandstalige thematisch auditors (wettigheids- en regelmatigheidsonderzoek) (graad: adjunct-auditeur).

De thematische auditor zal in de eerste plaats wettigheids- en regelmatigheidsonderzoek uitvoeren. Dit omvat bijvoorbeeld de correcte toepassing van het publiek recht, de regels inzake bevoegdheidsverdeling, de werking van publieke instellingen, het federale personeelsstatuut, en/of de belangrijkste wet- en regelgeving i.v.m. sociale zekerheid (o.a. pensioenreglementering, werkloosheidsreglementering, zelfstandigenstatuut, …).

Als onderdeel van de pijler “Thematische audit” kan hij ook belast worden met de controle op de goede besteding van de overheidsgelden.

Via adequate en onpartijdige informatie aan de parlementaire vergaderingen beogen de onderzoeksresultaten bij te dragen tot de verbetering van de werking van het openbare bestuur.


Toelatingsvoorwaarden

  • een diploma van master/licentiaat;
  • de Belgische nationaliteit bezitten.

Aanbod

  • een statutaire tewerkstelling in een afwisselende functie ten dienste van de maatschappij;
  • een minimum bruto maandwedde van 5.350,12 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring);
  • maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, aanvullende toelage voor schoolgaande kinderen, vergoeding woon-werkverkeer, telewerkvergoeding;
  • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week binnen een systeem van plaats- en tijdsonafhankelijk werken: telewerk tot 4 dagen/week gecombineerd met een periodieke aanwezigheid op kantoor;
  • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
  • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) en het inschrijvingsformulier vindt u hieronder:

( pdf ) Examenreglement


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

De inschrijvingen werden afgesloten op 14 november 2022.

De eerste testen van het wervingsexamen vonden plaats op zaterdag 26 november 2022.

 

Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden