Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met SELOR, een vergelijkend examen met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van een Nederlandstalige (m/v) programmeur, IT support (niveau B).


Functie-inhoud en profiel

De programmeur zal in het tweetalig (Nederlands/Frans) team van PC-support belast zijn met de opvolging van alle installaties en problemen die verband houden met het gebruik van de PC’s van de personeelsleden.

Dit houdt, in samenwerking met de collega’s van het team, volgende taken in:

 • IT-support verlenen aan in eerste instantie Nederlandstalige eindgebruikers (overwegend Microsoft Windows/Office omgeving):
  • de werkpost (hardware en software) configureren aan de behoeften van de gebruiker en functietests uitvoeren;
  • een hardware of software probleem (vanop afstand) diagnosticeren;
  • de gebruiker begeleiden bij het oplossen van problemen of van op afstand de controle overnemen van het systeem;

  Bij de detectie van problemen, maakt de programmeur het onderscheid tussen geïsoleerde en structurele problemen, waarbij hij tijdig terugkoppelt en overlegt met de netwerkbeheerders of de applicatie-verantwoordelijken.
   
 • het onderhoud van de lopende interne programma’s voor het beheer van PC-support verzekeren (Microsoft Access / SQL Server omgeving) en nieuwe programma’s voor intern gebruik voor PC-support ontwikkelen (.NET / SQL Server omgeving);
 • specifieke software en hardware zoals de prikklok en de VOIP-telefoonomgeving beheren;
 • de intranetsite van PC-support beheren en verder uitbouwen;
 • de verantwoordelijkheid opnemen voor het administratief beheer van de hard- en software (inventaris).

Voor deze functie beschikt u over een diploma van bachelor of gelijkwaardig (zie examenreglement). Relevante ervaring is niet vereist.

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) vindt u hieronder:

( pdf ) Examenreglement

Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

De inschrijvingen werden afgesloten op 19 september 2017.

De selectieproef vindt plaats op vrijdag 29 en/of zaterdag 30 september 2017 (enig mogelijke data).

De aanwerving is gepland voor 1 november 2017 .


Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden