Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op:

Gezocht: performantie-auditors


performantie-auditors (masterniveau)

Het Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van drie Nederlandstalige adjunct-auditeurs, performantie-audit.


Functie

De performantie-auditor focust op de goede besteding van overheidsgelden en de mate waarin de overheid de beleidsdoelstellingen haalt.

De (jaarlijkse) selectie van performantie-audits gebeurt op basis van monitoring en risicoanalyse.

Het uitvoeren van een performantie-audit omvat het voorbereiden van de audit (het uitwerken van onderzoeksvragen, normen, onderzoeksmethoden en -technieken, planning), het daadwerkelijk uitvoeren van de audit (gegevensverzameling via diverse onderzoeksmethoden; verwerking van de gegevens via kwantitatieve of kwalitatieve analyses; toetsing aan de normen), het verzorgen van de schriftelijke rapportering aan de geauditeerde, de minister en het parlement in een verslag (met bevindingen, conclusies en aanbevelingen) en ten slotte de nazorg (presentaties over de audit, opvolgen van de impact van de audit, …).


Toelatingsvoorwaarden

 • een diploma van master/licentiaat
 • ten minste 3 jaar relevante beroepservaring in wetenschappelijk onderzoek, beleidsevaluatie of performantie-audit
 • Belg zijn


Aanbod

 • een statutaire tewerkstelling in een afwisselende, uitdagende functie ten dienste van de maatschappij;
 • een minimum bruto maandwedde van 5.566,38 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring);
 • maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, extralegale kinderbijslag, gratis abonnement op het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer, fietsvergoeding, telewerkvergoeding;
 • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week binnen een systeem van plaats- en tijdsonafhankelijk werken: telewerk tot 4 dagen/week gecombineerd met een periodieke aanwezigheid op kantoor;
 • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
 • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) en het inschrijvingsformulier vindt u hieronder::

( pdf ) Examenreglement
( pdf , doc , odt ) Inschrijvingsformulier


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

Inschrijven kan enkel door middel van bovenstaand inschrijvingsformulier.

Het inschrijvingsformulier, de kopie (scan) van uw diploma en de eventuele andere documenten moeten via e-mail worden overgezonden naar volgend adres: vacatures@ccrek.be met als onderwerp “2023/PERFORMANTIE-AUDIT”.

Bij inschrijving zal een ontvangstmelding worden bezorgd per e-mail.

 

De uiterste inschrijvingsdatum is 17 december 2023 (datum e-mail).

De eerste testen van het wervingsexamen vinden plaats op zaterdag 27 januari 2024 (namiddag -- enig mogelijke datum).

Gezocht: logistiek medewerker


logistiek medewerker (niveau D)

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met Actiris en de VDAB, een selectie met het oog op de aanwerving van één Nederlandstalige (m/v/x) logistiek medewerker (niveau D) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.


Functiebeschrijving

De logistiek medewerker zal instaan voor:

 • de logistieke ondersteuning van vergaderingen en evenementen;
 • het ontvangen van externe bezoekers;
 • de catering van vormings- en vergaderlokalen;
 • het toezicht op in-en uitgaande personen;
 • de telefonische permanentie van het algemeen nummer van het Rekenhof;
 • het opstarten van de evacuatieprocedures ingeval van brand;
 • het ontvangen van de post;
 • de externe verzending.


Profiel

De logistieke medewerker moet:

 • Functioneel tweetalig zijn (Nederlands en Frans), kennis van Engels is een pluspunt;
 • Flexibel inzetbaar zijn tussen 7.30 en 17.30 uur (en, uitzonderlijk, buiten deze tijden);
 • Vlot in team kunnen werken;
 • Stressbestendig zijn;
 • Een verzorgd voorkomen hebben;
 • Een elementaire kennis hebben van de voor de functie benodigde computervaardigheden en het gebruik van printer, scanner en fotokopietoestel, ...


Toelatingsvoorwaarden

 • Belg zijn of burger van een andere Staat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
 • houder zijn van een getuigschrift van secundair onderwijs van de tweede graad, een getuigschrift van lager secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift uitgereikt door een van regeringswege samengestelde examencommissie;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de vereisten van het ambt;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in voorkomend geval, aan de dienstplichtwetten hebben voldaan.


Aanbod

 • een contractuele tewerkstelling voor een onbepaalde duur in een maatschappelijk zinvolle, afwisselende functie;
 • een minimum bruto maandwedde van 2.783 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring en volgens de index van de ambtenarenlonen);
 • maaltijdcheques (7 euro per werkdag), een gratis hospitalisatieverzekering voor het hele gezin, extra-legale kinderbijslag (onder de vorm van een schooltoelage vanaf 6 jaar, van 93 tot 155 euro volgens leeftijd), taalpremie (naargelang niveau van 69 tot 219 euro), vergoeding voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer via derde betalerssysteem, fietsvergoeding, een aanvullend pensioen;
 • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week;
 • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
 • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

Solliciteren kan via Actiris en de VDAB of per e-mail met toevoeging van uw CV, motivatiebrief en een kopie van het diploma.

Sollicitaties per e-mail worden overgezonden naar het volgende adres: vacatures@ccrek.be met als onderwerp “2023/logistiek medewerker”.

Bij inschrijving zal een ontvangstmelding worden bezorgd per e-mail.

Na een preselectie op basis van CV worden maximum 10 kandidaten uitgenodigd voor een interview door een interne jury.

 

De uiterste inschrijvingsdatum is 29 december 2023 (datum e-mail).

De interviews zullen doorgaan op dinsdag 23 januari 2024 (enig mogelijke datum).

De aanwerving van één contractuele logistiek medewerker is gepland op de vroegst mogelijke datum.

 

Indien u vragen heeft over de vergelijkende wervingsexamens die het Rekenhof organiseert of interesse heeft voor tewerkstelling bij het Rekenhof, kan u ons steeds contacteren.


Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden