Chronologisch overzicht publicaties Waals Gewest

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Waals Gewest. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Franse kamer van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • Commentaar en opmerkingen in verband met de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 van de Franse Gemeenschap
    volledige fiche, verslag