Chronologisch overzicht publicaties Vlaamse Gemeenschap

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Vlaams Parlement. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Nederlandse kamer van het Rekenhof.

  • Verslag van het Rekenhof over de doelmatigheid en transparantie van de beleidsuitvoering door de musea van de Vlaamse Gemeenschap
    volledige fiche, verslag