Chronologisch overzicht publicaties Vlaamse Gemeenschap

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Vlaams Parlement. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Nederlandse kamer van het Rekenhof.

  • Boek van het Rekenhof 2001, 13e boek met opmerkingen en informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement
    volledige fiche, verslag